γιατί να σε νοιάζει;

Η επιλογή καριέρας δεν είναι πολύ εύκολη υπόθεση, σωστά; Από τη στιγμή που θέλετε να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα, το ιδανικό είναι να ερευνήσετε και να αξιολογήσετε τα ιδρύματα στα οποία σκοπεύετε να σπουδάσετε ανώτερα. Για να εκτελεστούν σωστά αυτές οι ενέργειες, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τη σημείωση MEC (Υπουργείο Παιδείας).

Με μια επίσημη αναφορά στις επιδόσεις του κολεγίου τα τελευταία χρόνια, θα είστε πιο σίγουροι για την επιλογή ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ικανό να προσφέρει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι απαραίτητο για να φτάσετε καλά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα εξηγήσουμε ποιος είναι ο βαθμός που απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας και τη μορφή αυτής της αξιολόγησης. Θα τονίσουμε επίσης τη σημασία της επιλογής μιας σχολής αναγνωρισμένης και καλά καταρτισμένης. Ολοκλήρωση αγοράς!

Μάθετε ποιος είναι ο βαθμός MEC

Αποτελείται από μια αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Διδακτικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας Anísio Teixeira (INEP), μια υπηρεσία που συνδέεται με το Υπουργείο Παιδείας. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ένα κολέγιο ή πανεπιστήμιο μπορεί να αποσύρει μαθήματα ή να εμποδίσει το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας ή πτυχίων.

Ως εκ τούτου, αυτός ο βαθμός γίνεται σημείο αναφοράς για τους μαθητές για να εντοπίσουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι πιο ικανά να προσφέρουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

Για να ελέγξετε τη σημείωση MEC, απλώς αποκτήστε πρόσβαση στο e-MEC. Το σύστημα επιτρέπει ερωτήματα ανά ίδρυμα και κατά μάθημα, γεγονός που παρέχει μια ευρεία κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αξιολογείται το κολέγιο.

Στο πεδίο IGC — General Index of Courses — μπορείτε να ελέγξετε τον βαθμό. Τα ιδρύματα με επίπεδο κάτω του 3 αξιολογούνται ως μη ικανοποιητικά. Έχουν δηλαδή ελλείψεις που επηρεάζουν την ποιότητα του περιεχομένου που μεταδίδεται στους μαθητές.

Οι σημειώσεις 3 και 4 τονίζουν, αντίστοιχα, ότι η απόδοση είναι τακτική και καλή. Στα κολέγια ή τα πανεπιστήμια που φτάνουν στον βαθμό 5 θεωρείται ότι προσφέρουν εκπαίδευση άνω του μέσου όρου.

Δείτε πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση

Το Εθνικό Σύστημα Αξιολόγησης Ανώτατης Εκπαίδευσης (Sinaes) είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία της βαθμολογίας MEC. Λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις των φοιτητών, την ποιότητα των μαθημάτων και τις επιδόσεις του ιδρύματος.

Για να πραγματοποιήσει αυτή την ανάλυση φοιτητών και ιδρυμάτων, υιοθετεί ορισμένους δείκτες. Ένα από αυτά είναι η Εθνική Εξέταση Επίδοσης Φοιτητών (Enade), η οποία βασίζεται σε ορισμένους παράγοντες, όπως:

  • το επίπεδο γνώσης των κλάδων·
  • την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών κάθε αποφοίτησης.

Ένας άλλος σημαντικός δείκτης είναι το Preliminary Course Concept (CPC), το οποίο επαληθεύει την ποιότητα των μαθημάτων με βαθμούς 1 έως 5 μέσω δεικτών όπως:

  • η παράσταση στην Ενάδα?
  • την αντίληψη των μαθητών για το μάθημα, η οποία περιλαμβάνει τον Δείκτη Διαφοράς μεταξύ Παρατηρούμενης και Αναμενόμενης Απόδοσης (IDD).
  • τα προσόντα των εκπαιδευτικών και οι εργασιακές ρυθμίσεις·
  • η διδακτική-παιδαγωγική οργάνωση.

Το Sinaes χρησιμοποιεί επίσης το Γενικό Ευρετήριο Μαθημάτων (IGC), το οποίο καλύπτει την ποιότητα των προπτυχιακών και αυστηρών μεταπτυχιακών μαθημάτων (μάστερ και διδακτορικό). Στην περίπτωση των προπτυχιακών μαθημάτων, λαμβάνεται υπόψη ο ΚΠΚ. Σε ό,τι αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές χρησιμοποιείται ο βαθμός Συντονισμού Βελτίωσης Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Capes).

Κατανοήστε τις πιο σχετικές πτυχές στην αξιολόγηση

Η βαθμολογία MEC επικεντρώνεται στην ανάλυση 5 παραγόντων. Για να είστε καλά ενημερωμένοι για τον τρόπο αξιολόγησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα αναφερθούμε παρακάτω. Ακολουθηστε!

Ποιότητα δασκάλων

Μέσω του ΚΠΔ επαληθεύεται ο αριθμός των καθηγητών ανάλογα με το πτυχίο (μάστερ, διδακτορικό κ.λπ.). Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο αριθμός των καθηγητών πλήρους απασχόλησης.

Ένας άλλος παράγοντας που αναλύεται είναι εάν το ίδρυμα τηρεί τα ελάχιστα ποσοστά που ορίζει ο νόμος σχετικά με τα προσόντα και τις ώρες εργασίας των καθηγητών. Αυτό δείχνει εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο επιδιώκει να επενδύσει σωστά σε επαγγελματίες.

Διδακτική-παιδαγωγική οργάνωση και υποδομή

Το CPC είναι επίσης σημαντικό για την αξιολόγηση των διδακτικών πόρων και της διαθέσιμης υποδομής για κάθε μάθημα. Στην περίπτωση αυτή, επαληθεύεται εάν το ίδρυμα μπορεί να λάβει επαρκώς τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μαθημάτων, τα προτεινόμενα μαθήματα, τον φόρτο εργασίας και το πρόγραμμα σπουδών.

Η εργασία αυτή εκτελείται από εξειδικευμένες επιτροπές MEC. Επισκέπτονται ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να δουν τις φυσικές εγκαταστάσεις και να ελέγξουν την κατάσταση διατήρησής τους.

απόδοση των μαθητών

Το Enade συνίσταται στην παρακολούθηση της απόδοσης των μαθητών μέσω ενός τεστ. Ο στόχος είναι να εξακριβωθεί εάν οι φοιτητές έχουν τις επιθυμητές γνώσεις για όσους αποφοιτούν πτυχίο. Για αυτό, συγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος σπουδών του μαθήματος με τις επιδόσεις των φοιτητών πανεπιστημίου στις εξετάσεις.

Η ικανότητα των μαθητών να αναπτύσσονται

Με την πρόθεση να αξιολογήσει εάν η αποφοίτηση συμβάλλει στην ανάπτυξη των μαθητών, το MEC υιοθετεί επίσης τον Δείκτη Διαφοράς μεταξύ Παρατηρούμενης και Αναμενόμενης Απόδοσης (IDD). Αυτός ο δείκτης συγκρίνει τη βαθμολογία Enade με την Εθνική Εξέταση Λυκείου (Enem).

Αν ψάχνετε για ένα κολέγιο για να αποφοιτήσετε, η σύσταση είναι επίσης να συμβουλευτείτε το αποτέλεσμα IDD. Έτσι, θα έχετε περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία του μαθήματος στη διαμόρφωση του μαθητή.

Ικανοποίηση των μαθητών

Στο Enade εφαρμόζεται το ερωτηματολόγιο των φοιτητών, το οποίο χρησιμεύει για τη συλλογή απόψεων των φοιτητών για το μάθημα και το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για να σχηματίσουν το αποτέλεσμα άλλων δεικτών, όπως το CPC και το IGC.

Προσέξτε να επιλέξετε ένα καλό εκπαιδευτικό ίδρυμα

Με τις γνώσεις που αποκτήσατε σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του βαθμού MEC, μπορείτε να επιλέξετε καλύτερα το μάθημα και το κολέγιο της επιλογής σας.

Οι σπουδές σε ένα διάσημο και αξιοσέβαστο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι απαραίτητο για να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Πολλές εταιρείες προτιμούν να προσλαμβάνουν υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει από κολέγια ή πανεπιστήμια κύρους.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι εταιρείες γνωρίζουν ότι επιλέγουν έναν επαγγελματία που έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να παρουσιάσει μια καλή απόδοση. Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό σενάριο, θα πρέπει να κάνετε πολλή έρευνα για τον τόπο όπου σκοπεύετε να αποφοιτήσετε.

Αναμφίβολα, η βαθμολογία MEC πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζετε σε ποιο ίδρυμα θέλετε να σπουδάσετε. ανώτερη εκπαίδευση. Αυτή η επιλογή έχει μεγάλη επιρροή στο επαγγελματικό σου μέλλον, γιατί μπορεί να ανοίξει σημαντικές ευκαιρίες για την καριέρα σου.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *