Είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στην κοινωνική ευθύνη του μηχανικού

Η μηχανική είναι ένας τομέας μεγάλης σημασίας για την κοινωνία, καθώς εμπλέκεται άμεσα στην ανάπτυξη των πόλεων, στις οικονομικές δραστηριότητες, στην τεχνολογική πρόοδο και στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για να χτίσετε ένα κτίριο, για παράδειγμα, γιατί ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει το θάνατο πολλών ανθρώπων. Για να εκτελεστούν σωστά οι εργασίες πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα η κοινωνική ευθύνη του μηχανικού. Διαφορετικά, θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ζημιών στους πολίτες από λάθη στην κατασκευή δρόμων και στη δημιουργία εξοπλισμού για τη βιομηχανία.

Σε αυτή την ανάρτηση, θα επισημάνουμε την έννοια της κοινωνικής ευθύνης και πώς αυτή παρεμβαίνει στην εκτέλεση των υπηρεσιών επαγγελματίες μηχανικοί. Ολοκλήρωση αγοράς!

Κατανοήστε τι είναι η κοινωνική ευθύνη

Η κοινωνική ευθύνη αποτελείται από ένα σύνολο πρακτικών, που υιοθετούνται από ανθρώπους και εταιρείες, στόχος των οποίων είναι η ευημερία όλων μέσω εθελοντικών συμπεριφορών. Μια εταιρεία μπορεί να προωθήσει μια εκστρατεία αιμοδοσίας για να βοηθήσει το νοσοκομείο της πόλης, για παράδειγμα.

Μια άλλη ενέργεια που συνδέεται με αυτή την ιδέα είναι η δωρεά καλαθιών τροφίμων σε εργαζόμενους με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Στην περίπτωση του πολίτη, δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτή την πρακτική είναι η περιοδική επίσκεψη σε ορφανοτροφεία (εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη, μηνιαία κ.λπ.).

Με άλλα λόγια, η κοινωνική ευθύνη είναι ένας τρόπος να αφοσιωθεί κανείς στο καλό της κοινότητας και να δείξει ότι υπάρχει μέριμνα να βοηθήσει όσους χρειάζονται υλική και συναισθηματική υποστήριξη για να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πολλοί συγχέουν αυτήν την έννοια με τη φιλανθρωπία, αλλά η κοινωνική ευθύνη απαιτεί τη συμμετοχή των ανθρώπων για να βοηθηθεί. Δεν αρκεί μόνο να δωρίζουμε υλικά αγαθά – είναι απαραίτητο να δείξουμε στοργή και σεβασμό για τους άλλους.

Κατανοήστε την κοινωνική ευθύνη του μηχανικού

Σε όλα τα επαγγέλματα, η απαίτηση για εξαιρετικά γρήγορη εκτέλεση υπηρεσιών υψηλού επιπέδου είναι κοινή. Στην περίπτωση της μηχανικής, αυτό δεν διαφέρει. Ανάλογα με την εργασία, ο επαγγελματίας χρεώνεται πολύ για να την ολοκληρώσει σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το κανονικό.

Αυτή η πίεση δημιουργεί κοινωνική ευθύνη του μηχανικού πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα. Μια υπηρεσία δεν πρέπει ποτέ να προωθείται εάν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός των βέλτιστων πρακτικών ενός επαγγελματικού τμήματος.

Για να το καταλάβετε καλύτερα, θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα δημαρχείο χρειάζεται να επισκευάσει μια γέφυρα που είναι πολύ σημαντική για τον εκτοπισμό των κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, ο μηχανικός προσλαμβάνεται για να χρησιμοποιήσει υλικό κακής ποιότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Εάν ο επαγγελματίας μηχανικός έχει κοινή λογική, θα επικοινωνήσει με τις δημοτικές αρχές και το Περιφερειακό Συμβούλιο Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής (CREA) για την ανταλλαγή των αντικειμένων που θα χρησιμοποιηθούν στην ανακαίνιση της γέφυρας. Δεν έχει νόημα να εκτελείται ένα έργο σε πολύ γρήγορη περίοδο, εάν δεν παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια.

Τεχνολογία

Η τεχνολογική πρόοδος είναι ένας ακόμη παράγοντας που συνεπάγεται την κοινωνική ευθύνη του μηχανικού. Στην περίπτωση της μηχανικής υπολογιστών, είναι απαραίτητο να δοθεί μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους τομείς (οικονομικά, υγεία, δημόσια ασφάλεια κ.λπ.).

Εάν υπάρχει μια σημαντική ευπάθεια στο σύστημα, οι χάκερ μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό το ελάττωμα και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στην κοινότητα και τις εταιρείες. Ως εκ τούτου, οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας πληροφοριών.

Ο επαγγελματίας πρέπει να είναι πολύ υπεύθυνος για να είναι προσεκτικός στις λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά ποιότητα λογισμικού. Αυτή η εμφάνιση, εστιασμένη στην κοινωνική ευημερία, θα πρέπει να είναι μέρος της ρουτίνας όσων επιλέγουν μια καριέρα μηχανικού.

περιβάλλον

Η εμφύτευση ή η επέκταση ενός κλάδου είναι θετική για την οικονομία ενός δήμου. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην έγκριση αδειών για να λειτουργήσει σωστά η ανάπτυξη.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την εργασία περιβαλλοντικών μηχανικών που είναι ικανοί να επαληθεύσουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια βιομηχανία στον τομέα του πετρελαίου στη φύση και σε μια κοινότητα.

αν η εταιρία υιοθετώντας πρακτικές που προκαλούν υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αύξησης του αριθμού των αναπνευστικών ασθενειών στην περιοχή. Ως εκ τούτου, η κοινωνική ευθύνη του μηχανικού πρέπει να ασκείται στο μέγιστο, υποδεικνύοντας στην εταιρεία διαδικασίες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και δραστηριότητες που την φέρνουν πιο κοντά στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Περιβαλλοντική αντιστάθμιση (κατασκευή πάρκων, εκπαιδευτικές εκστρατείες κ.λπ.) πρέπει να προτείνεται από επαγγελματίες μηχανικούς και επαγγελματίες από άλλες περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο, ο κλάδος δεν συνδέεται μόνο με οικονομικά οφέλη και συμβάλλει στην ευημερία όλων.

Δώστε προσοχή στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζεται από πολλούς οργανισμούς από διάφορους τομείς σε όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων για τη δημιουργία καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες και μελλοντικές γενιές.

Δεν αρκεί μόνο η προστασία των δασών — είναι επίσης απαραίτητο να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες για να γίνει η παραγωγή πιο αποτελεσματική και συμφέρουσα για τις εταιρείες. Έτσι, οι δυνατότητες δημιουργίας απασχόλησης και εισοδήματος αυξάνονται σημαντικά.

Αξίζει επίσης ο μηχανικός να αφοσιωθεί σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δείχνουν πώς η ενέργεια και το νερό, για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με υποδειγματικό τρόπο από τις εταιρείες και την κοινότητα. Η τεχνολογική πρόοδος περιλαμβάνει επίσης την ανάγκη πολύ αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την κοινωνική ευθύνη του μηχανικού που μπορεί να συμβάλει θετικά στην αναζήτηση λύσεων για την αύξηση της απόδοσης του εξοπλισμού, μειώνοντας τον συμβιβασμό της φύσης.

Αξιολογήστε τη σοβαρότητα στη δουλειά

Ο εταιρικός κόσμος και η κοινωνία εξελίσσονται και αναγνωρίζουν πώς η ηθική και ο σεβασμός προς τους άλλους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση καλών υπηρεσιών. Δεν ωφελεί απλώς να έχεις μεγάλες τεχνικές γνώσεις, αν δεν υπάρχει μέριμνα στην τήρηση του νόμου και της κοινής λογικής.

Οι επαγγελματίες, ανεξαρτήτως περιοχής, πρέπει να είναι ενάντια σε επιβλαβείς πρακτικές, όπως η διαφθορά και η συνεννόηση με λάθη που γίνονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Χρειάζεται να τηρείται η νομοθεσία για να αποφευχθεί όσο το δυνατόν κάθε ασέβεια προς τον πολίτη.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η κοινωνική ευθύνη του μηχανικού είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων που βλάπτουν τη φύση και σκοτώνουν, ανάλογα με την περίπτωση, ανθρώπους.

Αν σας άρεσε αυτή η ανάρτηση και έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις καλές πρακτικές στη μηχανική, αφήστε το σχόλιό σας. Η συνεισφορά σας είναι ευπρόσδεκτη!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *