Κατανοήστε τη σημασία της επιστημονικής διάδοσης για την εκπαίδευσή σας

Η γνώση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους, σωστά; Η απόκτηση πληροφοριών για διάφορα θέματα έχει γίνει πολύ πιο πρακτική και ταχύτερη με την επέκταση του διαδικτύου. Ωστόσο, η επιστημονική διάδοση είναι κάτι που απέχει πολύ από πολλούς ανθρώπους, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν είναι εξοικειωμένο με τη γλώσσα της επιστήμης.

Είναι μια τεράστια πρόκληση, χωρίς αμφιβολία, να γίνει κατανοητή η συνάφεια της επιστημονικής γνώσης από την κοινωνία. Πολλές μελέτες θα ήταν πιο χρήσιμες για τους ανθρώπους εάν είχαν μεγαλύτερη δημοσιότητα και είχαν ευκολονόητο περιεχόμενο.

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα αναφερθούμε σε έναν ορισμό σχετικά με το έργο της διάδοσης των επιστημονικών δράσεων και την ανάγκη παρουσίασης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τους επιστήμονες στον πληθυσμό. Επιπλέον, θα επισημάνουμε την έρευνα που χρησιμοποιείται περισσότερο επί του παρόντος και τις δραστηριότητες που υιοθετήθηκαν οι μελέτες γίνονται σωστά. Ολοκλήρωση αγοράς!

Κατανοήστε τι είναι η επιστημονική επικοινωνία

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελείται από δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τη διάδοση της προόδου της επιστήμης σε διάφορους τομείς. Με άλλα λόγια, δείχνει στους πολίτες τι έχει γίνει για τη βελτίωση των διαδικασιών σε διάφορους τομείς, όπως η ιατρική, η φαρμακευτική, μηχανική και τα λοιπά.

Η τεχνολογική πρόοδος επέτρεψε την επέκταση της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από τους επιστήμονες μέσω του παγκόσμιου δικτύου υπολογιστών. Ωστόσο, πολλές μελέτες είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά, γεγονός που καθιστά δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να κατανοήσουν τις πληροφορίες.

Το να γίνουν οι επιστημονικές δράσεις πιο ορατές και πιο εύκολα αφομοιώσιμες είναι μια αποστολή που απαιτεί κοινή λογική, υπομονή και καλή επικοινωνιακή στρατηγική από τους ερευνητές.

Μάθετε γιατί είναι απαραίτητο να αποκαλύψετε τις προόδους της επιστήμης

Η επιστημονική διάδοση είναι απαραίτητη για τη γνώση και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Θα πρέπει επίσης να γίνει για διάφορους λόγους που θα σας παρουσιάσουμε. Ακολουθηστε!

Μεταφέρετε νέες ιδέες

Η καινοτομία ξεκινά μόνο με σωστή αποκάλυψη, έτσι δεν είναι; Δεν έχει νόημα η ανάπτυξη νέου εξοπλισμού που συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας των εργαζομένων σε ένα εργοτάξιο χωρίς να εκτίθενται τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται.

Εάν αποδειχθεί ότι η συσκευή είναι αποτελεσματική, είναι απαραίτητο αυτό να μεταδοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Έτσι, αυτός ο πόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από εργάτες πολιτικού μηχανικού.

διαδίδουν τη μάθηση

Η ανακάλυψη μιας νέας μεθόδου για την ανάλυση της ροής των οχημάτων στις πόλεις είναι σίγουρα ένα σημαντικό γεγονός για την κοινωνία. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό εάν συμβάλει στην εύρεση εναλλακτικών λύσεων για την επιτάχυνση της κινητικότητας των ανθρώπων και τη μείωση των ατυχημάτων.

Η διάδοση αυτής της μεθοδολογίας είναι ένας τρόπος διάδοσης της γνώσης για αυτή τη μέθοδο, αρκεί να υπάρχει επαρκής εξήγηση για τον τρόπο χρήσης της. Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες της επιστημονικής εργασίας.

Ανοίξτε το μυαλό σας σε νέες έννοιες

ΕΝΑ συνεχής βελτίωση είναι ένας από τους πιο παρόντες παράγοντες στον εταιρικό και ακαδημαϊκό κόσμο. Επομένως, η επιστημονική διάδοση έχει το ρόλο να δείξει την ύπαρξη νέων εννοιών που σχετίζονται με διαφορετικούς τομείς γνώσης.

Η δυνατότητα υιοθέτησης νέων τρόπων σκέψης και η ευκαιρία να αναθεωρηθούν οι προηγούμενες διαδικασίες είναι εντυπωσιακές πτυχές που καθοδηγούν το έργο της επιστήμης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

παράγουν υλικό

Όσο σχετική και αν είναι μια ιδέα, θα αναγνωριστεί μόνο όταν αποδειχθεί δεόντως και δημοσιευθεί σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέσο. Η διάδοση της επιστήμης κάνει το έργο των ερευνητών να εμφανίζεται σε διάφορα υλικά (βιβλία, επιστημονικά άρθρα, κείμενα που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο κ.λπ.).

Ο όγκος των πληροφοριών που παράγεται από την κοινωνία απαιτεί να μοιράζεται η γνώση με διάφορους πιθανούς τρόπους. Αυτό το μέτρο είναι ένας τρόπος εκδημοκρατισμού της πρόσβασης στο έργο των επιστημόνων.

Τονώστε την κριτική σκέψη

Η επιστημονική επικοινωνία προωθεί επίσης μια ευρύτερη συζήτηση για τις νέες τάσεις. Αυτό ευνοεί την παρουσίαση διαφορετικών απόψεων για μια θεωρία. Καθώς οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Για τη διαμόρφωση πολιτών με επίγνωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, είναι σημαντικό να υπάρχει κίνητρο για συλλογισμό που βασίζεται σε διαφορετικές απόψεις.

Δώστε προσοχή στις μεθόδους αναζήτησης

Οι έρευνες είναι από τις πρωτοβουλίες που απαιτούν καλή δουλειά επιστημονικής διάδοσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο κοινό. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν για να τα εφαρμόσουμε σωστά. Έχοντας αυτό υπόψη, ας δείξουμε τις πιο χρησιμοποιούμενες μεθόδους συλλογής δεδομένων. Κοίτα!

Ποσοτική έρευνα

Η εργασία βασίζεται στη χρήση στατιστικών τεχνικών και πόρων για την ανάλυση των πληροφοριών που λαμβάνονται από τη μελέτη. Τα δεδομένα πρέπει να είναι ποσοτικοποιήσιμα και να μπορούν να αναλυθούν με χρήση λογισμικού.

Όσοι υιοθετούν αυτή τη γραμμή έρευνας θα πρέπει να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα με δομημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας γραφήματα και πίνακες. Κανονικά, είναι σύνηθες σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στον τομέα των Ακριβών Επιστημών.

Ποιοτική έρευνα

Το καθήκον της ανάλυσης των πληροφοριών που λαμβάνονται εναπόκειται στον ερευνητή, ο οποίος τις ερμηνεύει υποκειμενικά. Δεν υπάρχει αντικειμενική μέθοδος για τη λήψη δεδομένων, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια, στα οποία οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν χώρο για να εκφράσουν τη γνώμη τους για το αντικείμενο της μελέτης.

Αυτή η μέθοδος λήψης και ανάλυσης δεδομένων είναι πολύ διαδεδομένη στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και χρησιμοποιείται ευρέως από φοιτητές του αποφοίτηση.

Διερευνητική έρευνα

Η εστίαση είναι στην αναζήτηση ενός πιθανού θέματος ή προβλήματος που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας στο μέλλον. Επιπλέον, δίνει προτεραιότητα στο να φέρει την επιστημονική κοινότητα πιο κοντά σε κάτι άγνωστο που πρέπει να διερευνηθεί καλύτερα.

Η διερευνητική έρευνα χρησιμοποιείται συχνά όταν δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για το προς μελέτη θέμα, με αποτέλεσμα ο ερευνητής να αναμιγνύει βιβλιογραφικές αναφορές με άλλες μεθοδολογίες (συνέντευξη, ανάλυση εγγράφων κ.λπ.).

Επεξηγηματική έρευνα

ΕΝΑ στόχος είναι να εξηγήσει το θέμα που αναλύεται. Αυτή είναι μια πιο σύνθετη μελέτη και συνήθως προηγείται περιγραφική ή διερευνητική έρευνα. Αυτό το καθιστά περισσότερο υιοθετημένο σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές.

Βιβλιογραφική έρευνα

Χαρακτηρίζεται από τη λήψη δεδομένων μέσω άρθρων, βιβλίων, κειμένων και άλλου υλικού για επιστημονική διάδοση. Εφαρμόζεται ευρέως σε όλες σχεδόν τις εργασίες επιστημονικής φύσης. Τα δεδομένα παρουσιάζονται με τη μορφή παραπομπών και χρησιμεύουν για την ανάπτυξη του περιεχομένου του αναλυόμενου θέματος.

τεκμηριωμένη έρευνα

Λειτουργεί με πολύ παρόμοιο τρόπο με τη βιβλιογραφική έρευνα, αλλά δεν περιορίζεται στην απόκτηση επιστημονικών πληροφοριών. Σε αυτή τη μέθοδο έρευνας, πρακτικά, κατάλογοι, φωτογραφίες, εφημερίδες και περιοδικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της μελέτης.

Δείτε πώς να κάνετε μια καλή αναζήτηση

Είναι απαραίτητο να υιοθετήσετε ορισμένες διαδικασίες για να πραγματοποιήσετε μια έρευνα καλής ποιότητας. Γενικά, οι ερευνητές χρησιμοποιούν διάφορες ενέργειες για να επιτύχουν καλά αποτελέσματα, όπως:

  • προβληματισμός της ερώτησης (αξιολογήστε πώς το αντικείμενο μελέτης μπορεί να αποτελέσει στόχο προβληματισμών και ερωτήσεων που πρέπει να συζητηθούν και να απαντηθούν)·

  • συλλογή δεδομένων (εργασία που στοχεύει στη λήψη πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην απάντηση των ερωτήσεων που παρουσιάζονται από την έρευνα).

  • ανάλυση πληροφοριών (αξιολογήστε πώς τα δεδομένα που λαμβάνονται μπορούν να παρουσιαστούν και να εξηγηθούν στο κοινό-στόχο)·

  • χρησιμοποιήστε αναφορές (για την ενίσχυση της εκτεθειμένης διατριβής είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν αναφορές και αποσπάσματα που ενισχύουν την άποψη που παρουσιάζεται).

  • Αξίζει να θυμόμαστε ότι οι παραπομπές και οι παραπομπές πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης Τεχνικών Προτύπων της Βραζιλίας (ABNT).

Πριν επιλέξετε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές, αξιολογήστε πώς ενθαρρύνει την επιστημονική διάδοση. Σε περίπτωση που College of Rondônia (FARO), οι φοιτητές πρέπει να παραδώσουν το έργο ολοκλήρωσης του μαθήματος για να ολοκληρώσουν την αποφοίτησή τους. Το μέτρο είναι ένας τρόπος για την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και την προετοιμασία των φοιτητών πανεπιστημίου για την αγορά εργασίας.

Εάν έχετε αμφιβολίες για την αποφοίτηση που σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον, η συμβουλή είναι να διαβάσετε, αμέσως τώρα, αυτό το ebook που θα σας καθοδηγήσει στην απόφασή σας. Με γνώση και κοινή λογική, θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να κάνετε τη σωστή επιλογή!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *