Πώς λειτουργεί η βαθμολογία της ΕΝΑΔΕ και σε τι χρησιμεύει;

Η Εθνική Εξέταση Επίδοσης Φοιτητών (ΕΝΑΔΕ) είναι μία από τις ενέργειες που υιοθετήθηκαν από το Εθνικό Σύστημα Αξιολόγησης Ανώτατης Εκπαίδευσης (SINAES) για την αξιολόγηση της απόδοσης των σχολών και των πανεπιστημίων της χώρας. Ως εκ τούτου, η βαθμολογία ENADE γίνεται αναφορά για τους μαθητές για να αναλύσουν τις κύριες επιλογές για την αποφοίτηση.

Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιείται ετησίως από το Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Σπουδών και Έρευνας Anísio Teixeira (INEP), μια υπηρεσία που συνδέεται με το Υπουργείο Παιδείας (MEC). Οι κύριοι στόχοι είναι να μετρηθεί η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να βοηθηθούν τα ιδρύματα να εκπαιδεύσουν φοιτητές με περισσότερες δεξιότητες για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα αναφερθούμε στη δημιουργία του ΕΝΑΔΕ, στον τρόπο εφαρμογής αυτού του τεστ, στις συνέπειες για όσους δεν συμμετέχουν σε αυτήν την αξιολόγηση και στη σημασία του για εσάς να επιλέξετε το ίδρυμα όπου θέλετε να κάνετε την τριτοβάθμια εκπαίδευσή σας. Ολοκλήρωση αγοράς!

Μάθετε περισσότερα για το ENADE

Το ENADE δημιουργήθηκε το 2004 για να αντικαταστήσει την πρώην Εθνική Εξέταση Μαθημάτων, η οποία ήταν γνωστή ως Provão. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι φοιτητές του πρώτου και του τελευταίου έτους των απολυτηρίων που υποδεικνύονται από το MEC.

Οι επιλεγμένοι μαθητές πρέπει να συμμετάσχουν. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα δικαιούνται να ζητήσουν την έκδοση του σχολικού βαθμού. Εάν δεν έχουν υποδειχθεί, οι μαθητές μπορούν να κάνουν την αξιολόγηση σε εθελοντική βάση.

Στην περίπτωση των νεοεισερχόμενων, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος εφαρμογής της ΕΝΑΔΕ και να έχουν συμπληρώσει το 25% κατ’ ανώτατο όριο του φόρτου εργασίας που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών που απαιτείται για την εξέταση.

Όσοι ολοκληρώνουν το πτυχίο ή το διδακτικό τους πτυχίο πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον το 80% του φόρτου εργασίας μέχρι το τέλος των εγγραφών στις Εξετάσεις ή να ολοκληρώσουν το μάθημα έως τον Ιούλιο του έτους που ακολουθεί τη δοκιμασία.

Για όσους τελειώνουν μαθήματα ανώτερης τεχνολογίας, οι απαιτήσεις είναι να ολοκληρώσουν τουλάχιστον το 75% του φόρτου εργασίας μέχρι το τέλος των εγγραφών ή να ολοκληρώσουν την αποφοίτησή τους το έτος κατά το οποίο εφαρμόζεται το ENADE.

Φοιτητές που δεν εγγράφηκαν ή δεν συμμετείχαν στις Εξετάσεις λόγω παραγόντων που δεν προσδιορίζονται στο Κανονιστικό Διάταγμα MEC No. 40/2007.

Το 2017, το τεστ είχε δύο μέρη: Γενική Εκπαίδευση (το ίδιο για όλους τους μαθητές) και το Ειδικό Στοιχείο. Η πρώτη φάση είχε 10 ερωτήσεις, δύο ομιλητικές και 8 με επιλογές πολλαπλής επιλογής.

Το δεύτερο στάδιο περιελάμβανε συγκεκριμένες γνώσεις και είχε 30 ερωτήσεις: 3 λόγου και 27 με εναλλακτικές επιλογές πολλαπλής επιλογής. Λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο μέρη, ο μαθητής που έκανε το τεστ ΕΝΑΔΕ είχε 4 ώρες για να τα τελειώσει όλα.

Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι φοιτητές πανεπιστημίου που ολοκλήρωναν τακτικά μαθήματα χρειάστηκε, το 2017, να επαληθεύσουν την εγγραφή τους στο ENADE στον ιστότοπο http://enade.inep.gov.br/. Το μέτρο που εγκρίθηκε για πρώτη φορά ήταν ένας τρόπος για τους συνδρομητές να συμπληρώνουν προσωπικά στοιχεία και να ζητούν εξειδικευμένη ή ειδική βοήθεια.

Στην εγγραφή χρειάστηκε να καταχωρηθούν στοιχεία, όπως CPF, e-mail και τηλέφωνο. Στην περίπτωση των μαθητών που ολοκλήρωσαν περισσότερες από μία αποφοίτηση, ήταν απαραίτητο να επιλέξουν το μάθημα στο οποίο θα έδιναν το τεστ. Όλοι οι υποψήφιοι έπρεπε επίσης να συμπληρώσουν το «Ερωτηματολόγιο Φοιτητών».

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η έκδοση του 2017 είχε πολλά μαθήματα. Οι πτυχιούχοι διαφόρων αποφοίτησης έπρεπε να δώσουν το τεστ, όπως:

 • αρχιτεκτονική και πολεοδομία·
 • Μηχανική περιβάλλοντος;
 • Μηχανική Τροφίμων;
 • Πολιτικός Μηχανικός;
 • Μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών;
 • Μηχανική Ελέγχου και Αυτοματισμού;
 • μηχανική παραγωγής;
 • ηλεκτρολόγων μηχανικών?
 • Δασική μηχανική;
 • μηχανολογία;
 • Χημική Μηχανική;
 • μηχανικής και πληροφοριακών συστημάτων.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πτυχίο και πτυχίο στις αποφοιτήσεις των:

Για την απόκτηση του πτυχίου, η εξέταση ήταν προϋπόθεση για τα μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

Η Εξέταση ήταν επίσης υποχρεωτική για προπτυχιακούς φοιτητές σε ορισμένα μαθήματα του κλάδου της τεχνολογίας, όπως:

 • ανάλυση και ανάπτυξη συστημάτων·
 • διαχείριση βιομηχανικής παραγωγής?
 • διαχείριση τεχνολογίας πληροφοριών·
 • δίκτυο υπολογιστών.

Εάν σκοπεύετε να κάνετε μία από τις απολυτήριες που αναφέρθηκαν παραπάνω, αξίζει να ελέγξετε τη βαθμολογία της ΕΝΑΔΕ που έχουν λάβει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα αξιολογούμενα μαθήματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, θα έχετε ήδη μια ενδιαφέρουσα παράμετρο για να γνωρίζετε την ποιότητα της αποφοίτησης.

Κατανοήστε γιατί είναι υποχρεωτική η λήψη του ENADE

Οι πανεπιστημιακοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με την ΕΝΑΔΕ. Και αυτό γιατί η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την τακτοποίηση του ακαδημαϊκού αρχείου και το δικαίωμα να ζητήσετε την έκδοση του διπλώματος.

Σίγουρα είναι πολύ δυσάρεστο για έναν μαθητή που σπούδασε πολλά χρόνια δεν πήρε το δίπλωμα, επειδή ξέχασε ή δεν ήθελε να δώσει την Εθνική Εξέταση Επίδοσης Φοιτητών.

Η αποφυγή αυτής της κατάστασης είναι αρκετά απλή για κάθε φοιτητή. Το μόνο που χρειάζεστε είναι προγραμματισμός και οργάνωση για να μάθετε την τοποθεσία του τεστ και να φτάσετε στην προγραμματισμένη ώρα για να το κάνετε. Η Σχολή της Rondônia (FARO) καθοδηγεί τους φοιτητές να συμμορφωθούν με τους κανόνες που καθορίζονται από την Εξέταση.

Αξιολογήστε τη βαθμολογία σας στο ENADE για να επιλέξετε το ίδρυμα στο οποίο θα σπουδάσετε

Οι επιδόσεις των φοιτητών είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό της βαθμολογίας ENADE που λαμβάνεται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επίδοση κυμαίνεται από 1 έως 5. Όσες φθάνουν βαθμολογίες από 1 έως 2 αξιολογούνται ως μη ικανοποιητικές.

Η βαθμολογία 3 παρέχει μια ικανοποιητική ιδέα. Τα κολέγια και τα πανεπιστήμια με βαθμούς 4 και 5 θεωρούνται από το MEC ότι έχουν υψηλό επίπεδο ποιότητας. Αναμφίβολα, η επίδοση στις Εξετάσεις θα πρέπει να θεωρηθεί ως ουσιαστική πτυχή για να επιλέξετε το ίδρυμα στο οποίο σκοπεύετε να σπουδάσετε στο μέλλον.

Μια εκφραστική παράσταση στην ΕΝΑΔΕ παρέχει επίσης οφέλη για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας από τους λόγους είναι ότι τα ιδιωτικά κολέγια και τα πανεπιστήμια που ξεχωρίζουν στο Exame είναι πιο πιθανό να λάβουν κεφάλαια από προγράμματα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (PROUNI, FIES κ.λπ.) και χρηματοδότηση που στοχεύει στην επέκταση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.

Η απόκτηση εξαιρετικού αποτελέσματος στο ENADE είναι επίσης πολύ θετική για τα ομοσπονδιακά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί βοηθά το Υπουργείο Παιδείας να αυξήσει τον όγκο των οικονομικών πόρων για δράσεις που συνδέονται με ακαδημαϊκά προγράμματα, έργα βελτίωσης φοιτητικής στέγης σε πανεπιστημιακά εστιατόρια και συντήρηση εγκαταστάσεων (τάξεις, μπάνια, εργαστήρια πληροφορικής κ.λπ.).

Εκτός από το ότι δείχνει ότι η ποιότητα της διδασκαλίας εκτιμάται ιδιαίτερα από το ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επίδοση στις Εθνικές Εξετάσεις Επίδοσης Φοιτητών είναι ένας μηχανισμός για ένα κολέγιο ή πανεπιστήμιο να έχει περισσότερες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της εργασίας που έχει αναπτυχθεί.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *