Τελικά, τι είναι το Ψηφιακό Δίκαιο;

Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την ανάπτυξη του διαδικτύου, προέκυψε η ανάγκη καθορισμού προτύπων συμπεριφοράς σε κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά εμπορικά, εφαρμογές και παρόμοια, δηλαδή Ψηφιακό Νόμο. Τελικά, πώς είναι οι επιχειρήσεις, η ιδιωτικότητα, η ελευθερία έκφρασης και άλλα στοιχεία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης σε αυτόν τον νέο κόσμο;

Συμβαίνει ότι, παρόλο που είναι ήδη ένας από τους κύριους νομικούς τομείς και έχει αναπτυξιακή τάση για τα επόμενα χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που γνωρίζουν τους κανόνες που σχετίζονται με τις καινοτομίες αυτού του αιώνα. Δεν είναι περίεργο που πολλοί φοιτητές έχουν ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα επηρεάσουν τις ευκαιρίες εργασίας στα μεταφοιτητικά τους χρόνια.

Επομένως, παρακάτω, εξετάζουμε τι είναι το Ψηφιακό Δίκαιο και πώς λειτουργεί. Έτσι, όχι μόνο θα είστε πιο ενημερωμένοι για το θέμα, αλλά θα έχετε και μια γενική εικόνα για την καριέρα σε αυτό το αναπτυσσόμενο τμήμα. να το τσεκαρεις σιγουρα!

Τι είναι το Ψηφιακό Δίκαιο;

Αυτός ο νέος νομικός κλάδος αντιστοιχεί στο σύνολο των κανόνων που στοχεύουν στην προστασία των ανθρώπινων σχέσεων και των παραβιάσεων συμπεριφοράς σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Δηλαδή, εάν με τη χρήση της τεχνολογίας, οι άνθρωποι στέλνουν και λαμβάνουν πληροφορίες, διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκδίδουν απόψεις κ.λπ., πρέπει να υπάρχουν κανόνες και αρχές που να καθοδηγούν τη συμπεριφορά σε αυτό το περιβάλλον.

Τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές, σε μεγάλο βαθμό, είναι προσαρμογές παλιών νόμων σε μια πραγματικότητα που δεν είχαν σκεφτεί οι δημιουργοί της. Για παράδειγμα, ο Ποινικός Κώδικας του 1940 προβλέπει το αδίκημα της υπεξαίρεσης, το οποίο μπορεί σήμερα να διαπράξει άτομο που δεν βρίσκεται καν στην εθνική επικράτεια, χάρη στο διαδίκτυο.

Εν ολίγοις, καθώς οι ποινικές, αστικές, εμπορικές, φορολογικές, οικογενειακές και συναφείς σχέσεις μεταφέρθηκαν στο ψηφιακό περιβάλλον, ο Νόμος έπρεπε να ακολουθήσει την αλλαγή και να προσαρμοστεί ώστε να παραμείνει εφαρμόσιμος σε ένα νέο σενάριο.

Τι λέει η νομοθεσία;

Η ρύθμιση των νομικών σχέσεων στο ψηφιακό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι αρκετά δειλή, ειδικά σε σύγκριση με τον όγκο της εισαγωγής των ανθρώπων σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, οι χώρες σιγά σιγά αναζητούν τρόπους να νομοθετήσουν το θέμα, αν και υποφέρουν από τη δυσκολία να συμβαδίσουν με την ταχύτητα των αλλαγών στο περιβάλλον.

Στη Βραζιλία, εκτός από την προσαρμογή των νόμων του αναλογικού κόσμου, οι βασικοί κανόνες που δημιουργήθηκαν από το Εθνικό Κογκρέσο είναι οι εξής:

  • νόμος για τα εγκλήματα υπολογιστών: ορίζει ότι ορισμένες συμπεριφορές που προκύπτουν από την τεχνολογία θα θεωρούνται εγκλήματα, όπως η εισβολή στη συσκευή υπολογιστή κάποιου άλλου (Η/Υ, φορητός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) και η δόλια διακοπή της υπηρεσίας τηλεφώνου, τηλεγράφου ή διαδικτύου.

  • Marco civil da internet: θεσπίζει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του διαδικτύου στη Βραζιλία, καθώς και καθορίζει ότι αυτό το περιβάλλον ρυθμίζεται από τους κανόνες του αστικού, καταναλωτικού και εμπορικού δικαίου, μεταξύ άλλων.

  • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας του 2015: σε μικρότερο βαθμό, δημιουργεί κανόνες για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δικαστικής διαδικασίας.

  • Νόμος για την πρόσβαση στις πληροφορίες: ορίζει την παροχή λογοδοσίας από δημόσιους φορείς που χρησιμοποιούν τεχνολογία πληροφοριών.

Ως εκ τούτου, η εθνική νομοθεσία εξακολουθεί να στερείται μεγαλύτερο βάθος σχετικά με τον ψηφιακό νόμο, επειδή, σε πολλές περιπτώσεις, οι παλιοί νόμοι δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τον πολίτη.

Θυμηθείτε, για παράδειγμα, την υπεξαίρεση που έγινε σε άλλη περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμωρία του δράστη θα εξαρτηθεί επίσης από τα πρότυπα συνεργασίας με άλλες χώρες, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε σπάργανο.

Ποιες είναι οι προκλήσεις του Ψηφιακού Δικαίου;

Η αναζήτηση επαρκούς ρύθμισης των ανθρώπινων σχέσεων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις. Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, υπάρχουν τα ακόλουθα:

Δικαστική ανασφάλεια

Το τρέχον σενάριο περιβάλλεται από αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο σκέψης για το δίκαιο σε μια τεχνολογική και ολοένα ευρύτερη κοινωνία. Για να μην αναφέρουμε ότι οι νόμοι που είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των ψηφιακών σχέσεων εξακολουθούν να είναι σπάνιοι και στερούνται μεγαλύτερης σαφήνειας.

Ταχύτητα τεχνολογικής αλλαγής

Η ταχύτητα με την οποία οι τεχνολογίες ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες, ειδικά όταν επιδιώκεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση των αλλαγών. Ως εκ τούτου, ακόμη και με τις προσπάθειες των νομοθετών και των φορέων του δικαίου, υπάρχει πάντα μια περιοχή αβεβαιότητας σχετικά με τους κανόνες στο ψηφιακό περιβάλλον.

Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού

Οι περισσότερες νομικές σχέσεις βρίσκουν το αντίστοιχό τους στο ψηφιακό περιβάλλον, όπως η εργασία, η επιχειρηματική δραστηριότητα, η πληρωμή φόρων, η διάπραξη εγκλημάτων κ.λπ. Ως εκ τούτου, ο κλάδος απαιτεί μια πολύ ολοκληρωμένη ρύθμιση, που απαιτεί τη δημιουργία ή την προσαρμογή ενός μεγάλου αριθμού κανόνων για επαρκή προστασία της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Παραδοσιακή θεώρηση του δικαίου

Η επαρκής ρύθμιση του Ψηφιακού Δικαίου απαιτεί τον μετασχηματισμό πολλών από τις κλασικές και ιζηματοποιημένες νομικές έννοιες εδώ και αιώνες, προκειμένου να προσαρμοστούν στα εγγενή χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής.

Όχι τυχαία, η υπέρβαση της φιλοσοφικής αντίστασης, μέσα σε έναν χώρο τόσο παραδοσιακό όπως η Νομική, είναι μια πρόκληση που πρέπει να ξεπεραστεί, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι επαγγελματίες.

Στην πραγματικότητα, αυτό το εμπόδιο τείνει ακόμη και να γίνει ευκαιρία για όσους προκριθούν τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, μπορούν να προηγηθούν των υπολοίπων και να επιτύχουν έναν ευρύ τεχνικό τομέα σε σχέση με την αγορά.

Ποιο είναι το προφίλ του δικηγόρου στην περιοχή;

Όσοι σκοπεύουν να αφοσιωθούν στο Ψηφιακό Δίκαιο πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να σκέφτονται ευρύτερα τη Νομική. Κι αυτό γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν μεταμορφωθεί σημαντικά με την πρόοδο της τεχνολογίας και δεν υπάρχει καμία προοπτική να τελειώσουν οι αλλαγές!

Η συμπεριφορά, με αυτή την έννοια, περιλαμβάνει την αναζήτηση βοήθειας σε άλλους τομείς, οι οποίοι βοηθούν στην κατανόηση των προτύπων συμπεριφοράς στον ψηφιακό κόσμο, όπως η Κοινωνιολογία και η Ψυχολογία, για παράδειγμα.

Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό για το άτομο να κατέχει τις τεχνολογίες που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, τουλάχιστον σε ενδιάμεσο επίπεδο. Κάτι που για πολλούς νέους δεν θα είναι πρόβλημα, αφού οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι ήδη μέρος της ζωής τους και αυτό παραμένει και μετά τις σπουδές της Νομικής.

Γιατί το Ψηφιακό Δίκαιο είναι τάση;

Καθώς η ανθρώπινη συμπεριφορά λαμβάνει χώρα όλο και περισσότερο στο λεγόμενο ψηφιακό περιβάλλον, το τμήμα θα πρέπει να παρουσιάσει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με ευκαιρίες για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αυτή η τάση ενισχύεται από το εύρος της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σχέσεις από τους πιο διαφορετικούς κλάδους του δικαίου. Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες μπορούν να επωφεληθούν από μια θερμαινόμενη αγορά με εξαιρετική προοπτική για το μέλλον.

Ως εκ τούτου, το Digital Law μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή σταδιοδρομίας για όσους σκοπεύουν να εισέλθουν στο κολέγιο. Άλλωστε, η ζήτηση τείνει να αυξάνεται μόνο τα επόμενα χρόνια και ο ανταγωνισμός είναι μικρός σε σχέση με άλλα τμήματα.

Σου άρεσε? Μοιραστείτε, λοιπόν, το κείμενο στα κοινωνικά σας δίκτυα και μεταφέρετε αυτό το σχετικό περιεχόμενο στους φίλους και τους ακόλουθούς σας!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *