τι είναι η αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων και πώς λειτουργεί;

ο αγορά αυτοκινήτου ή Αγορά τηλεματικών ομολόγων δημιουργήθηκε με στόχο την απλούστευση της διαπραγμάτευσης των διαφόρων αξιών που υπάρχουν στην αγορά ομολόγων, επιτρέποντας στους επενδυτές να πραγματοποιούν εργασίες εξ αποστάσεως μέσω των διαφόρων διαθέσιμων τηλεματικών συστημάτων.

Τι είναι το MOT;

ο αγορά MOT είναι, όπως γράφτηκε προηγουμένως, το Αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων και γεννήθηκε ακριβώς το 1994.

Ήδη τότε, τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες επενδυτές εξέφρασαν το αίτημά τους να επωφεληθούν από ένα μέσο που θα μπορούσε να τους προσφέρει υψηλότερο βαθμό ευκολίας από τα κλασικά κανάλια αγοράς και πώλησης ομολόγων.

Η αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων είναι μία από τις τέσσερις αγορές που ρυθμίζονται από την Borsa Italiana.

MOT αγορά πώς λειτουργεί

Αγορά στην αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες τίτλων που μπορούν να αγοραστούν στην αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων και μεταξύ αυτών i κρατικά ομόλογα (BOT, BTP, CCT, CTZ).
Σε αυτά ενώνονται οι μη μετατρέψιμα ομόλογα και το Ευρώ Ομόλογα. Επιπλέον, η παρουσία του μικρές υποχρεώσεις αυτοί ABS (Asset-backed security), καθώς και διάφορα χρεωστικούς τίτλους.

Μέσω της εικονικής αγοράς είναι δυνατή η πρόσβαση στις διάφορες ενότητες, σε καθεμία από τις οποίες υπάρχουν τίτλοι χωρισμένοι σε κατηγορίες. Χάρη σε αυτή την υποδιαίρεση είναι δυνατό να επιλέξετε τους τίτλους στους οποίους θα επενδύσετε και να έχετε την ευκαιρία να διαπραγματευτείτε το ίδιο χωρίς να δημιουργήσετε μπερδεμένες καταστάσεις.

Τα δύο τμήματα που προτείνει η αγορά MOT

Στην αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δύο διαφορετικά τμήματα που δημιουργήθηκαν για να έχετε μεγαλύτερη τάξη και να αποτρέψετε την πιθανή αγορά ή διαπραγμάτευση ενός κρατικού ομολόγου ή ομολόγου χωρίς ενδιαφέρον.

Το πρώτο από αυτά αντιπροσωπεύεται από την ενότητα που ορίζεται με το όνομα DomesticMOT που αφορά μόνο και αποκλειστικά ιταλικούς τίτλους.

Εάν, από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε ομόλογα ή μετοχές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απλώς μεταβείτε στο Τμήμα EuroMot; σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχουν μόνο τα διάφορα κρατικά ομόλογα, αλλά και τα υπερομόλογα και τα ευρωομόλογα.

Προφανώς, και οι δύο ενότητες έχουν ακριβή σειρά, χάρη στην οποία είναι δυνατός ο ευκολότερος εντοπισμός του τίτλου ενδιαφέροντος, επιπλέον η λειτουργία αναζήτησης διευκολύνει περαιτέρω τις λειτουργίες ανάλυσης των διαφόρων τίτλων, αποτρέποντας κάθε είδους χάσιμο χρόνου.

Το πρώτο στάδιο της διαπραγμάτευσης

Για να γίνει η αγορά διαφανής και να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές, τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες, μπορούν να συμμετέχουν με την ίδια δυνατότητα αγοράς, η αρχική φάση είναι αφιερωμένη στον καθορισμό της τιμής των διαφόρων κρατικών ομολόγων που υπάρχουν στο Mot.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας δημοπρασίας, η οποία αρχίζει στις 8 και λήγει στις 9, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να προτείνουν μια προσφορά, με ή χωρίς όριο τιμής ανάλογα με τον κανονισμό που ισχύει για τη συγκεκριμένη ασφάλεια, μέχρι το κλείσιμο αυτής της φάσης. Μόλις ολοκληρωθεί η δημοπρασία, η υψηλότερη αξία θα καθορίσει την αρχική τιμή αυτού του τίτλου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης είναι απαραίτητο να υιοθετήσετε μια συμπεριφορά που να σέβεται τους διάφορους κανόνες για να αποτρέψετε τυχόν αποκλεισμούς κατά την επόμενη φάση.

Η φάση των διαπραγματεύσεων για την αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων

Η επόμενη φάση όμως ξεκινά μόλις κλείσει η δημοπρασία και συνεχίζεται μέχρι τις 17.30. Σε αυτή τη φάση, οι διάφοροι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν διαφορετική τιμή για την αγορά του κρατικού ομολόγου.

Επομένως, κάθε επενδυτής που λειτουργεί με κερδοσκοπική προοπτική υιοθετεί στρατηγικές που θεωρεί θεμελιώδεις και οι οποίες του επιτρέπουν να λάβει αποζημίωση βραχυπρόθεσμα μέσω προσεκτικά μελετημένων εργασιών.

Οι περισσότεροι επενδυτές, ωστόσο, αγοράζουν στην αγορά ομολόγων με στόχο τη δημιουργία ένα μακροπρόθεσμο εισόδημαμέσω των κουπονιών που εκδίδονται περιοδικά.

Πώς μπορούν να γίνουν οι διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν γενικά να πραγματοποιηθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Το πρώτο από αυτά ονομάζεται α ξηρή πορεία και, στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται υπόψη μόνο και αποκλειστικά η αξία του εν λόγω ομολόγου ή τίτλου χωρίς να υπολογίζονται τα διάφορα επιτόκια που έχουν συσσωρευτεί σε αυτό.
Πρόκειται για μια διαδικασία που τείνει να είναι λιγότερο περίπλοκη και η οποία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για όσους είναι λιγότερο έμπειροι ή που σκοπεύουν να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν αντ’ αυτού επιλέξετε μια διαπραγμάτευση Tel Quel η διαδικασία ανάλυσης ομολόγων και διαφόρων τίτλων είναι πιο περίπλοκη. Στην περίπτωση αυτή, είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι δεδουλευμένοι συντελεστές και άλλα στοιχεία που έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό της τελικής τιμής αυτής της αξίας. Αυτό το μονοπάτι συνήθως το αναλαμβάνουν επαγγελματίες.

Τι συμβαίνει όταν δεν αγοράζεται μια ασφάλεια

Θα πρέπει α ο τίτλος δεν αγοράζεται ή σε κάθε περίπτωση δεν βγαίνει πόρισμα της διαπραγμάτευσης, έτσι είναι αξιολογούνται απευθείας από το Κρατικό Χρηματιστήριο.
Η αξία του λοιπόν υφίσταται μια διακύμανση η οποία υπολογίζεται με βάση τις καλύτερες προτάσεις αγοράς, οι οποίες αυξάνουν την αξία του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά αν το ομόλογο είναι μακροπρόθεσμο, αυτό έρχεται μπήκε ξανά την επόμενη μέρα κατά την αρχική φάση της δημοπρασίας και την επακόλουθη φάση διαπραγμάτευσης.

ο η τιμή καθορίζεται από το ιταλικό χρηματιστήριο μόλις ανοίξει η αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων: είναι το αποτέλεσμα διαφόρων υπολογισμών που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε την ακριβή αξία του ομολόγου που λαμβάνεται υπόψη.

Η δυνατότητα εμφάνισης της τιμής

Μία από τις επιλογές που μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης συνίσταται στη δυνατότητα εμφάνισης του συνόλου ή μέρους της τιμής αγοράς που σκοπεύει να πληρώσει κάποιος για να αποκτήσει αυτήν την ασφάλεια που υπάρχει στην αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων.

Ανάλογα με τη στρατηγική που χρησιμοποιείται για την αγορά των διαφόρων κρατικών ομολόγων ή με βάση τη συμπεριφορά άλλων επενδυτών, είναι δυνατό να φανεί μέρος της τιμής που κάποιος είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει.
Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη τιμή μπορεί να διεκδικηθεί έως ότου λήξει η δημοπρασία ή μπορούν να γίνουν γνωστές άλλες παράμετροι, όχι μόνο χρονικές, οι οποίες επιτρέπουν την κατοχή της ίδιας της αξίας και μετά από πιθανή συμπεριφορά άλλων επενδυτών.

Η διαπραγμάτευση αντιπροσωπεύει μια λεπτή φάση που απαιτεί προσεκτική μελέτη που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τον ανταγωνισμό, αλλά και το είδος της ασφάλειας που θα αγοραστεί.

Άλλες πτυχές της αγοράς MOT

ο Αγορά ηλεκτρονικών ομολόγων Και ανοιχτό σε όλους αυτοί που σκοπεύουν να κάνουν επενδύσεις σε κρατικά ομόλογαομόλογα και άλλα μέσα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Για να αποφύγετε την εκτέλεση βημάτων που μπορεί να είναι περίπλοκα, μπορείτε να βασιστείτε στους διάφορους τραπεζικούς μεσάζοντες ή επαγγελματίες του κλάδου, χάρη στους οποίους έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαπραγμάτευση με θετικό τρόπο.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *