Τι είναι το μητρώο εμπόρων κρυπτονομισμάτων

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την υπουργική απόφαση για τη θέσπιση του λεγόμενου μητρώο εμπόρων σε κρυπτονομίσματα.

Όλα τα μέρη που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικά με τη διαπραγμάτευση και τη διαχείριση συναλλαγών πρέπει να εγγράφονται σε αυτό το μητρώο κρυπτονομισμάτων.

Δηλαδή, όλες οι εταιρείες που διαχειρίζονται κεντρικές ανταλλαγές όπως, για παράδειγμα, η Binance ή Coinbaseκαι οι διαχειριστές του πορτοφόλι ψηφιακό, τόσο λογισμικού όσο και υλικού.

Όλες οι εταιρείες και τα πορτοφόλια που δεν είναι εγγεγραμμένες και λειτουργούν στην ιταλική επικράτεια θα θεωρούνται καταχρηστικές και θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το μητρώο δεν κάνει διάκριση μεταξύ ιταλικών και ξένων εταιρειών και το περιεχόμενό του θα διαχειρίζεται Επέκταση OAMτο Σώμα Αντιπροσώπων και Διαμεσολαβητών.

Το μητρώο θα είναι προσβάσιμο από την Guardia di Finanza και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τη διεξαγωγή ερευνών και ερευνών, δεδομένου ότι, στο παρελθόν, ορισμένοι χρήστες έχουν εκμεταλλευτεί τις ανταλλαγές για να αποφύγουν τους ελέγχους των αρχών σχετικά με εγκληματίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Στην Ιταλία, το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 90 της 25ης Μαΐου 2017 είχε ήδη υποβάλει αυτές τις πλατφόρμες σε κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά τα αποτελέσματά του περιορίζονταν μόνο στη μετατροπή ψηφιακών νομισμάτων σε νομίσματα fiat.

Ποιος πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο εμπόρων κρυπτονομισμάτων

Σύμφωνα με το παράρτημα 2 του διατάγματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όλα χειριστές που προσφέρουν:

 • λειτουργικές υπηρεσίες για τη χρήση και την ανταλλαγή ψηφιακών νομισμάτων ή/και τη μετατροπή σε νομίσματα fiat·
 • υπηρεσίες που επιτρέπουν τη μετατροπή σε νόμιμο χρήμα άλλων ψηφιακών αναπαραστάσεων αξίας, όπως NFT·
 • έκδοση ή προσφορά υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων·
 • υπηρεσίες μεταφοράς και εκκαθάρισης ψηφιακών νομισμάτων·
 • υπηρεσίες φύλαξης ψηφιακών νομισμάτων·
 • οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που λειτουργεί για την απόκτηση, τη διαπραγμάτευση ή τη διαμεσολάβηση στην ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων.

Επιπλέον, οι εταιρείες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών ή φύλαξης κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες απαιτήσειςπου ορίζονται στο άρθρο 3 του διατάγματος, για να μπορέσουν να εγγραφούν στο μητρώο.

Στοιχεία που απαιτούνται από τους χειριστές για τηλεματική επικοινωνία με τον ΟΑΜ

Το διάταγμα προβλέπει α ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-διάκρισηστα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ φυσικών προσώπων και όλων των άλλων.

Στα θέματα πλην των φυσικών προσώπωναπαιτείται η προσκόμιση αυτού του τύπου τεκμηρίωσης:

 • το όνομα της εταιρείας·
 • τη νομική φύση του θέματος·
 • τον φορολογικό κωδικό ή τον ΑΦΜ·
 • την έδρα και τη διοικητική υπηρεσία, εάν διαφέρει από την έδρα·
 • η μόνιμη έδρα του οργανισμού, δηλαδή η σταθερή έδρα μέσω της οποίας εταιρεία αλλοδαπής ασκεί το σύνολο ή μέρος της δραστηριότητάς της στην επικράτεια του Κράτους, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, στην περίπτωση εταιρειών με έδρα σε Ε.Ε. Χώρα;
 • όνομα, επώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, φορολογικός κωδικός και στοιχεία του εγγράφου ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου·
 • μια διεύθυνση PEC λειτουργική για τις επικοινωνίες μεταξύ του δανειστή και του OAM·
 • το είδος της δραστηριότητας που πραγματοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση ψηφιακού νομίσματος ή/και υπηρεσιών για τη διαχείριση ψηφιακών πορτοφολιών·
 • την ένδειξη του είδους της παρεχόμενης υπηρεσίας, μεταξύ εκείνων που υπάρχουν στο παράρτημα 2 του διατάγματος·
 • τις μεθόδους για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με ένδειξη του αριθμού και της διεύθυνσης των φυσικών τοποθεσιών λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αυτόματων ταμειακών μηχανών·
 • η διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας πραγματοποιείται η υπηρεσία, εφόσον ο χειριστής ασκεί τη δραστηριότητά του ηλεκτρονικά.

στο φυσικά πρόσωπαΑντίθετα, απαιτεί:

 • Όνομα, επώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, φορολογικός κωδικός, υπηκοότητα, εάν χρειάζεται, και τα στοιχεία ενός εγγράφου ταυτότητας·
 • την εγγεγραμμένη κατοικία και την κατοικία σας, εάν είναι διαφορετική·
 • μια διεύθυνση PEC, λειτουργική για επικοινωνίες μεταξύ του παρόχου και του OAM·
 • το είδος της δραστηριότητας που πραγματοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση ψηφιακού νομίσματος ή/και υπηρεσιών για τη διαχείριση ψηφιακών πορτοφολιών·
 • την ένδειξη του είδους της παρεχόμενης υπηρεσίας, μεταξύ εκείνων που υπάρχουν στο παράρτημα 2 του διατάγματος·
 • τις μεθόδους για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με ένδειξη του αριθμού και της διεύθυνσης των φυσικών τοποθεσιών λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αυτόματων ταμειακών μηχανών·
 • η διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας πραγματοποιείται η υπηρεσία, εφόσον ο χειριστής ασκεί τη δραστηριότητά του ηλεκτρονικά.

Στοιχεία που ζητούνται από πελάτες για τηλεματική επικοινωνία στον ΟΑΜ

Όπως αναφέρεται στο παράρτημα 1 του διατάγματος, οι πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση και/ή τη φύλαξη ψηφιακών νομισμάτων θα πρέπει να αποστέλλουν τα δεδομένα που αφορούν επιχειρήσεις εκτελούνται εντός των ορίων και εκείνων που αφορούν τους πελάτες.

Θα είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση ονόματος, επωνύμου, τόπου και ημερομηνίας γέννησης, διεύθυνσης κατοικίας, φορολογικού κωδικού, ΑΦΜ, εφόσον εκχωρηθεί, και στοιχείων ταυτότητας.

Όσον αφορά τη συνολική λειτουργία κάθε πελάτη, θα ζητηθεί μια σειρά δεδομένων, όπως:

 • αντιστάθμιση σε ευρώ του συνολικού υπολοίπου των ψηφιακών νομισμάτων και των νομισμάτων fiat, που μπορεί να παραπεμφθεί στον πελάτη. Το ποσό πρέπει να αναφέρεται στην ημερομηνία της τελευταίας ημέρας του τριμήνου αναφοράς.
 • αριθμός πράξεων μετατροπής μεταξύ ψηφιακών νομισμάτων·
 • αριθμός εξερχόμενων και εισερχόμενων συναλλαγών μεταφοράς κρυπτονομισμάτων προς και από τον πάροχο υπηρεσιών συναλλαγών ή θεματοφυλακής·
 • αριθμός και αντιστάθμιση σε ευρώ του ποσού των εξερχόμενων και εισερχόμενων πράξεων μεταφοράς νομισμάτων fiat προς και από τον δανειστή. Θα απαιτηθεί η ανάλυση για τις μεταφορές μετρητών και τα ανιχνεύσιμα μέσα, και επίσης σε αυτήν την περίπτωση τα ποσά πρέπει να υπολογίζονται την ημερομηνία της τελευταίας ημέρας του εν λόγω τριμήνου.

Η επικοινωνία με τον ΟΑΜ πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση τριμηνιαίοςέως τη δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο αναφοράς. Εάν, για παράδειγμα, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να κοινοποιήσει δεδομένα σχετικά με το πρώτο τρίμηνο του έτους, η τελευταία διαθέσιμη ημέρα για τη διαβίβαση πληροφοριών θα είναι η 15η Απριλίου.

Έτσι, θεωρητικά, ένας πελάτης δεν θα χρειάζεται να ανησυχεί για τη μετάδοση δεδομένων στο OAM, όπως θα κάνει ο δανειστής. Ωστόσο, κατά τη φορολογική δήλωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητές του με τα κρυπτονομίσματα, δεδομένου ότι πλέον θα υπάρχει τρόπος να μπορούν οι αρμόδιοι φορείς να κάνουν ελέγχους και να έχουν σωστή ανατροφοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι το διάταγμα εκδόθηκε, ακριβώς, για να αποφευχθούν αποκλίσεις και για να μπορέσουν να γίνουν καλύτερα οι έλεγχοι.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τα κρυπτονομίσματα ή ενδιαφέρεστε για τον κόσμο των επενδύσεων γενικά, τότε μπείτε στο Κοινότητα Investheroόπου μπορείτε να βρείτε άλλους επενδυτές στον κλάδο και όχι.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *